Hiệu suất tấm pin năng lượng mặt trời

by admin
0 comment

Hiệu suất tấm pin năng lượng mặt trời (đơn vị %)

Là tỉ số giữa công suất tối đa của tấm pin (tại điều kiện STC) chia cho diện tích bề mặt tấm pin mặt trời.

n = Pmax/S x 100%

          Trong đó:

n: Hiệu suất của tấm pin năng lượng mặt trời

Pmax: Công suất tối đa của tấm pin tại điều kiện STC (kWp)

S: Diện tích tấm pin năng lượng mặt trời (m2)

Ví dụ thực tế:

Tấm pin Canadian Solar mã CS3W-450MS

            Theo tài liệu tấm pin ta có:

             P = 450 W = 0,45 kW

             S = 2,1081,048 = 2,21 m2

n = Pmax/S x 100% = (0,45)/2,21 x 100% = 20,36% (~ 20,4%)

Như vậy với các tấm pin cùng công suất, tấm pin có hiệu suất lớn sẽ tiết kiệm diện tích lắp đặt.

2. Hiểu lầm về hiệu suất tấm pin năng lượng mặt trời.

a, Tấm pin có công suất cao hơn có hiệu suất lớn hơn.

Thực tế có rất nhiều khách hàng hiểu lầm rằng tấm pin có công suất cao hơn có hiệu suất cao hơn. Ví dụ sau minh chứng cho hiểu lầm đó.

Hiệu suất tấm pin mặt trời

Tấm pin công suất 370W có hiệu suất lên tới 21,4% (top rất cao hiện tại) vượt trội hơn rất nhiều tấm pin có công suất 430-500W.

b, Tấm pin có hiệu suất cao hơn, chất lượng tốt hơn.

Chất lượng tấm pin phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, hiệu suất tấm pin cũng là một thông số tham khảo. Tuy nhiên nếu kết luận tấm pin có hiệu suất cao hơn chất lượng tốt hơn thì chưa hoàn toàn chính xác.

Đơn vị cung cấp hệ thống điện mặt trời gia đình uy tín

Intech Energy – là một công ty chuyên tư vấn giải pháp lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời uy tín ở Việt Nam.

Hotline: 0966966819

Địa chỉ: Lô 5+6, KCN, Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội.

You may also like

Leave a Comment