Lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Bắc Ninh

by admin
0 comment

DOE Giải thích … Nhiên liệu Mặt trời và Lắp đặt điện mặt trời tại Bắc Ninh uy tín là những nội dung chính trong bài viết:

 Nhiên liệu Mặt trời

Nhiên liệu mặt trời là nhiên liệu được tạo ra từ các chất phổ biến như nước và carbon dioxide bằng cách sử dụng năng lượng của ánh sáng mặt trời. Có rất nhiều năng lượng trong ánh sáng mặt trời chiếu vào trái đất, nhưng nó thay đổi theo thời gian và phân tán, khiến việc khai thác ánh sáng mặt trời để sử dụng trong thực tế là một thách thức. Chúng tôi đã khai thác thành công năng lượng mặt trời để sản xuất điện nhưng vẫn chưa thể tạo ra nhiên liệu lỏng một cách hiệu quả từ nó. Nhiên liệu mặt trời có thể là nguồn cung cấp dồi dào năng lượng bền vững, lưu trữ và di động.

Nhiên liệu mặt trời sẽ đa dạng hóa nguồn cung cấp nhiên liệu của chúng ta và tăng tính bền vững của hệ thống năng lượng tổng thể của chúng ta. Họ cũng sẽ sử dụng cơ sở hạ tầng nhiên liệu hiện có cho một loạt các ứng dụng. Những nhiên liệu này có thể được lưu trữ trong nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều tháng hoặc lâu hơn. Nhiên liệu mặt trời có thể được vận chuyển đến bất cứ đâu, làm cho chúng trở thành một nguồn tài nguyên có giá trị và linh hoạt cho một mạng lưới điện đáng tin cậy hơn.

Một cách tiếp cận khả thi để sản xuất nhiên liệu mặt trời là “quang hợp nhân tạo”. Cách tiếp cận này sẽ hoạt động tương tự như quá trình quang hợp tự nhiên ở thực vật bằng cách chỉ sử dụng nước, carbon dioxide và ánh sáng mặt trời để tạo ra nhiên liệu.

Các lựa chọn cho nhiên liệu mặt trời bao gồm sản xuất hydro làm nhiên liệu bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời để tách nước hoặc sản xuất rượu như etanol và metanol bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời để giảm carbon dioxide với hydro hoặc tạo ra các nhiên liệu ít thông thường hơn như amoniac và hydrazine bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời để khử nitơ bằng hydro.

Văn phòng Khoa học DOE: Đóng góp cho Nhiên liệu Mặt trời
Văn phòng Khoa học DOE, Văn phòng Khoa học Năng lượng Cơ bản (BES) đã nghiên cứu quá trình quang hợp tự nhiên và nhân tạo trong hơn 40 năm. BES là một trong những đơn vị ủng hộ lớn nhất nghiên cứu cơ bản về nhiên liệu mặt trời. Nó tài trợ cho các nhà điều tra cá nhân, các nhóm nghiên cứu nhỏ và các trung tâm đa ngành, đa điều tra viên lớn hơn. Các Nhiên liệu từ Sunlight Energy Innovation Hublà nỗ lực lớn nhất. Trung tâm tập trung vào việc phát triển các nền tảng cho một hệ thống hiệu quả để chuyển đổi năng lượng mặt trời sang nhiên liệu hóa học. Nhờ sự hỗ trợ lâu dài, các nhà khoa học đang đạt được tiến bộ đáng kể về các nguyên tắc và thành phần cơ bản để chế tạo nhiên liệu mặt trời. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải đối mặt với nhiều câu hỏi chưa được giải đáp để biến những nhiên liệu này thành hiện thực thương mại — làm thế nào để kiểm soát các con đường phản ứng hóa học để sản xuất một cách có chọn lọc và hiệu quả các loại nhiên liệu cụ thể mà chúng ta muốn, làm thế nào để dự đoán và thiết kế hiệu quả các thành phần có tuổi thọ lâu dài và hoạt động mong muốn, cho dù là các tương tác duy nhất giữa ánh sáng và vật chất có thể được sử dụng để tạo ra nhiên liệu hiệu quả và có chọn lọc, cũng như cách xác định và kiểm soát các quá trình riêng lẻ ảnh hưởng đến chức năng của các thành phần tích hợp để sản xuất nhiên liệu mặt trời.

Sự kiện về nhiên liệu mặt trời
Lượng năng lượng mặt trời chiếu xuống bề mặt trái đất trong một giờ (năng lượng khoảng 170 petawatt giờ) đủ để hỗ trợ mức tiêu thụ năng lượng của thế giới trong cả năm (năng lượng khoảng 160 petawatt giờ).
Melvin Calvin, được hỗ trợ bởi DOE (thông qua tiền thân của nó, Ủy ban Năng lượng Nguyên tử), đã nhận được Giải thưởng Nobel Hóa học năm 1961 vì đã khám phá ra cơ chế mà tự nhiên sử dụng trong quá trình quang hợp để chuyển đổi carbon dioxide thành các hóa chất giàu năng lượng.

Đơn vị cung cấp hệ thống điện mặt trời gia đình uy tín

Intech Energy – là một công ty chuyên tư vấn giải pháp lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời uy tín ở Việt Nam.

Hotline: 0966966819

Địa chỉ: Lô 5+6, KCN, Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội.

You may also like

Leave a Comment